دومین جلسه مجمع سرمربیان سپاه مهاباد در خرداد 99

دومین جلسه مجمع سرمربیان سپاه مهاباد در خرداد 99

بنابه گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد دومین جلسه مجمع سرمربیان با استادیار صالحین معاونت تعلیم و تربیت سپاه در روز سه شنبه مورخه 99/03/27 در سالن اجتماعات طلائیه سپاه مهاباد با حضور اعضای جلسه و حاج آقا زارع...

ادامه مطلب ...
برگزاری دومین جلسه قرارگاه صالحین سپاه مهاباد

برگزاری دومین جلسه قرارگاه صالحین سپاه مهاباد

بنابه گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد دومین جلسه قرارگاه تعالی و کیفی سازی صالحین معاونت تعلیم و تربیت سپاه در روز سه شنبه مورخه 99/03/27 در سالن اجتماعات طلائیه سپاه مهاباد با حضور اعضای جلسه و حاج آقا زارع...

ادامه مطلب ...
حضورسازمان یافته حلقات صالحین دریادواره شهداء حوزه بسیج برادران قدس دریاس

حضورسازمان یافته حلقات صالحین دریادواره شهداء حوزه بسیج برادران قدس دریاس

بنابه گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد،حلقات صالحین حوزه قدس دریاس بصورت منظم وسازمان یافته در یادواره شهداء دریاس درمسجد یارنبی آن روستا درمورخه19/11/98 شرکت نمودند. مسئول تعلیم وتربیت سپاه مهاباد سرهنگ...

ادامه مطلب ...
برگزاری میقات صالحین سپاه مهاباد بهمن ماه 1398

برگزاری میقات صالحین سپاه مهاباد بهمن ماه 1398

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد ، میقات صالحین درتاریخ 18/11/98 روزجمعه ساعت 10صبح با حضور350نفرازبسیجیان درمیعادگاه نمازجمعه برگزارگردید. مسئول تعلیم تربیت سپاه مهاباد سرهنگ پاسدارسیدطاهرقلی زاده عنوان...

ادامه مطلب ...
برگزاری جلسه سرمربی با مربیان با حضور مسئول معاونت تعلیم و تربیت سپاه مهاباد – بهمن ماه 98

برگزاری جلسه سرمربی با مربیان با حضور مسئول معاونت تعلیم و تربیت سپاه مهاباد – بهمن ماه 98

بنابه گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد در مورخه 98/11/02 روز دوشنبه جلسه سرمربی با مربیان با حضور مسئول معاونت تعلیم و تربیت سپاه مهاباد جناب سرهنگ قلی زاده برگزار گردید. کارشناس صالحین سپاه مهاباد هدف از...

ادامه مطلب ...
برگزاری جلسه قرارگاه تعالی و کیفی سازی صالحین سپاه مهاباد – دی ماه 98

برگزاری جلسه قرارگاه تعالی و کیفی سازی صالحین سپاه مهاباد – دی ماه 98

بنابه گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد جلسه قرارگاه تعالی و کیفی سازی صالحین معاونت تعلیم و تربیت سپاه در روز سه شنبه مورخه 98/10/10 در اتاق جلسات فرماندهی با حضور اعضای جلسه در راستای تقویت شبکه تربیتی صالحین...

ادامه مطلب ...
برگزاری دهمین مجمع سرمربیان صالحین سپاه مهاباد – دی ماه 98

برگزاری دهمین مجمع سرمربیان صالحین سپاه مهاباد – دی ماه 98

بنابه گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین دهمین مجمع سرمربیان سپاه مهاباد در مورخه 98/10/10 روز سه شنبه با حضور استادیار سپاه مهاباد و سرمربیان حوزه ها برگزار گردید. استادیار سپاه مهاباد ماموستا کاوه اسمعیلی هدف از برگزاری...

ادامه مطلب ...
برگزاری مراسم تجلیل از برترین های صالحین سپاه مهاباد در سال 1398

برگزاری مراسم تجلیل از برترین های صالحین سپاه مهاباد در سال 1398

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد ،در مورخه 98/10/11روز چهار شنبه از برترین های صالحین سپاه مهاباد در اتاق جلسات فرماندهی تجلیل گردید .در این مراسم سرهنگ پاسدار سید طاهر قلی زاده مسئول معاونت تعلیم و تربیت...

ادامه مطلب ...
بازدید و سرکشی از حلقه های صالحین حوزه های محلات سپاه مهاباد – آذر ماه98

بازدید و سرکشی از حلقه های صالحین حوزه های محلات سپاه مهاباد – آذر ماه98

بنا به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سایت صالحین سپاه مهاباد مسئول معاونت تعلیم و تربیت سپاه مهاباد سرهنگ پاسدار سید طاهر قلی زاده از حلقه های صالحین حوزه های محلات جهت راستی آزمایی حلقات صالحین بازدید و سرکشی بعمل...

ادامه مطلب ...
برگزاری میقات صالحین در میعادگاه نماز جمعه شهرستان مهاباد – سپاه مهاباد آذرماه سال 98

برگزاری میقات صالحین در میعادگاه نماز جمعه شهرستان مهاباد – سپاه مهاباد آذرماه سال 98

بنابه گزارش پایگاه اطلاع رسانی صالحین سپاه مهاباد ، میقات صالحین در مورخه 98/09/01روز جمعه در مسجد جامع شهرستان مهاباد با حضور منظم و سازمان یافته شبکه تربیتی صالحین برگزار گردید. سرهنگ پاسدار سیدطاهر قلی زاده مسئول معاونت...

ادامه مطلب ...